Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 190 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812607gratulasjonsbyrå1
812605jeilane2
812609jubileumshelsingane1
812606jubileumskalender1