Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:29: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 220 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
810483bladgreiurne1
810491bladskatt1
810492bladskrivingi2
810509davenant1
810522deïstarne1
810502draumanne1
810505forsikringsbankar1
810484fourth2
810519grunnaren1
810500grunnlogjenne1
810517handelsjamvigt1
810513hollendingerne1
810485intelligencer1
810504landeveger1
810516lovtalar15
810523lyftestenger2
810518lærunne1
810493motstandaranne1
810498nationaløkonomien1
810508nationaløkonomiske3
810515navigationslogi1
810487parlamentssaker1
810501projects12
810495riksgrunnlage1
810497rikshushaldslæra1
810503robinsoe1
810511roscher16
810496samfundsgrunnlage1
810488smaaskrivter1
810494smaskrifterne1
810520stuartanne1
810514upphjelp16
810521vengjenne1
810512vælstandslæra1