Norsk Ordbok 2014 layout  

Eng.StauriH 2005: Hundorp tusenårsstaden i Oppland

Det Norske Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 9156 ordformer var 1127 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
770204aasmundson2
770450akantusskurd4
770009aldersgrupperinga1
770682allgrønn1
769894allmannsvegen2
770601allmennfilosofiske1
769988allmenningsskogen1
770220alntjukke1
769790amundson4
769794amundsson1
769743anghuson1
770063anglés1
769941anneksa6
770665arbeidermuseet5
770289arbeidskomiteen14
769995arbeidslønningane2
769989arbeidspliktene2
769940arbeidsteknikken14
770203arbos2
769785arnesson8
769884arvesystemet2
770284asatroen1
769662askuhaug2
770207atnadalen11
770208atnasjøen8
770057avbildingane1
769913avlingen22
769606awer2
770064baltazar13
770340bardetid1
769998barnegravferder1
770051bataljonsmønstring1
770228bedærvet3
769901befolkningskatastrofe1
770368begreistring1
769667berdorsdotter1
770692bergekluftom1
770303bergensfjord56
770238bestaae2
770624besøksmål3
770494betrefolks1
770651bevilgningsvedtak3
770477bibellære2
770478bildefrise1
770370bilderikdom1
770630bildestoff2
769772biorn1
769586bispeluva1
770339bivrøst1
770539bjådal5
770233bjørnhaugen1
770139bjørnsøn2
769908blodsott5
769827blothovdingen1
769584blothusa1
770092blyantteikning8
769583bløytever2
770474bokarbeid9
770043bondearistokrati3
769588bondeskipa1
770363bondetradisjonar1
770213borgargods3
769915borkebrødsåra2
770020bortauksjonering1
770021bortauksjonerte2
769993bortleiing1
769976brattråket1
770537brattset1
769573bredi3
770038breivegen8
769596brevkjeldene1
769751brion9
770222brøstfeldig1
770079bubygning3
770269bubygningen2
769899buferder1
769866busetnadsgruppa1
770364busetningsmenn1
770305bushels5
769632buvatnet5
769608bydeform2
769885bygdehovdingar3
770442bygdekonfirmantar1
770570bygdekveldar5
770272byggeåret2
770212bygningshistoria11
769966bygningsskikk6
769946bygselreglane1
769840børkdalen2
770231cassable1
770026cipolla3
769965daglegskikkar1
770170dalholen2
769699dalseg8
769863dalsegg15
770358dalsegs1
770498dalsegstuen1
770643danningsaspektet2
770395danningstiltak1
770393danningsår1
770161dekorasjonsmålar5
770445dekorasjonsmålaren1
770173dekorering18
770568dialogpedagogikk1
769660diplomatariet7
769722diplomsamlinga2
770032distriktslegeordninga1
770034dokterhjelp10
769843dorp5
770257drengestugu2
770073drontheim4
770380drugaste17
770143dvælte1
770025dødskrisene1
770027dødsrate48
770294dølablod1
770297dølabygdene3
770419dølabygder1
770530dølagutar1
769809dølahovdingen1
770611dølakulturen1
770610dølalynnet1
770188dølane19
770416dølaungdomen2
770290dølaætt1
770335dølefolket2
770128eidsvoldsmændene1
770544eigartilhøve35
769838eigedomsrettar15
770355eilder1
770664einangsteinen1
770191einbus3
769645ekrehaugen1
769643ekrehaugsetra1
770039eksersisplass8
769960ekteskapspolitikk1
770323eldreheimen4
770490elevmøte3
770473elevsøknad3
770578elevtypar1
770547elevtype1
770574elevtypen1
770532elevutstillingane1
770331elvesno1
770476emneregistret1
769808empirestilen3
769778endrid1
769864engslette2
770567enkelteleven1
769907epidemiår1
769968equipager1
769701erkebispeeigedomen1
770471etableringstid4
770199eventyrlitteraturen1
770438fabrikkvirksemd1
770632fagemna2
770582faginnhaldet2
770396fagprofilen3
770559fagtilbodet21
770378falkenhaug1
769849fangstplassar2
770124fargelitografi5
769723fascikkel1
769724fascikkelnummer1
769984fastskole3
770019fattigheim1
770033fattiglegar1
770583fedrelandselskande3
770588fellessongen4
770040feltskjer2
770615feriesamfunn1
770320festkleda6
770313festligheterne1
770162figurskjering1
770265firkantskifer2
769805firkort2
769633fiskebuer5
769630fiskeløysa1
770004fjøsarbeid4
770018fletføring12
770629folkehøgskolelag2
770683folkehøgskolesenter1
770435folkehøgskulearkivet1
770553folkehøgskuledrift1
770410folkehøgskulefolk10
770685folkehøgskulelag4
770360folkehøgskulens11
770522folkehøgskuleprofilen2
770627folkehøgskulesenter1
770523folkehøgskulestil1
770637folkehøgskuletradisjon1
770628folkehøgskuleutstilling1
770424folkehøgskulevinter2
770426folkehøgskuleår9
770633folkehøgskuleåra1
770434folkehøiskole42
770337folkelagnad1
770406folkeoppdragande1
770412folkerot5
769887folketapet4
770135folkeutgave1
769677folkung1
770619foredragsform1
770515foredragsøving1
770013forlikskommisjonen11
770093formeentlige2
770612formidlingsforma2
770644formidlingssynet1
769664forngild1
770230forraadne1
770215forsyningskjelde2
769952forvares2
770425fossgard18
770002fosterbarna6
770017framfødsle2
770022framgangstider2
770347fredsbod1
770531friarbesøk1
770159frisa6
770240froens1
769649fronsbygda1
769595fronsbygdene5
769594fronsbygdin2
769927fronsbøndene4
770005fronsgardane1
770049fronske1
769610fronsmål1
769953fronsnæring1
769779fronspresten37
769781froon1
769937frostfrie4
769916frostår1
770250fråseld10
770373frøning1
769598frøningane4
769611frøningar2
769796fullprova1
770175furuheim10
770113furutreet3
770653fylkeskonservator44
770673fylkestingvedtak1
769820fyrstelig4
770134fædrelandske6
770465fælleskurset1
770225fôrlåven1
769974fôrsanking13
770012føderådsbygning2
770008føderådsfolket2
770011føderådsordninga1
769647førnorrøn1
770060gaimard1
770084gaimards1
770663gardbergfeltet3
769695gardlaus10
769983gardmanns2
769999gardmannsbarna1
769854gardshistoria8
769990gardsreiskapar3
769798gardsstrukturen1
770167garmokyrkja3
770436gausdalsbygderne1
769748geheimearkiv1
770044giftarmålspraksis1
770343gimleborg1
770571gitarkurs7
770206gjendeosen3
770464gjennemgaaelsen1
770129gjenoprettelsen1
769896gjestehall1
770054gjestgivargardane1
770142gjestning2
769787godviliugir1
769750goscæls1
769964graffer5
770662granavollen10
769832gravhaugfeltet1
769846grendenamn13
769705grensesteinar7
770403grundvigs1
769786græidir1
770351gudbrandsdalsdomen1
770311gudbrandsdalskyrkjene1
770312gudbrandsdalslagets1
770555gudbrandsdalsringen1
770420gudbrandsdølens1
770111gudbrandshaugen2
770110gudbrandshougen1
770452guddomskraft2
770155gudebilledet1
770332gudehovet3
770235guldbrandsdalens1
770242gundstad1
770448gymnastikkdrakt1
770130haarfagreættens1
770379halvslitne3
770016hampelerret1
770511handarbeidssal1
770447handverkslæraren1
769627hankjønnssubstantivet1
769954heimefødingar3
770317heing1
770329helgenfest1
769696heradsstemnegard2
769737heradsstemnegarden1
770101herfolka9
770245herregardsmessig1
770234hidtilværende2
770613hillingen1
770132historieforskningen1
770184historiemaleri2
770187historiemaleria1
770189historiemaleriet1
770115historiemålar5
770595historieorienterte1
770070historique3
769961hjemmegifte1
770176hjerleidske1
770261hjerterum7
770654hnkb2
769752hondum5
770691hovdingehaugen1
770421hovdingsetet2
769814hovdingslekta3
769812hovdingætt5
769581hovgode1
770623hovudprofilen4
769858hovudtunet3
769851hundeid1
769847hundekongen1
770687hundorps1
770689hundorpsangen1
770308hundorpsløyfa2
770693hundorptuftom1
770071hundtorp5
769977hungerlia1
769852hunnes11
769853hunthan1
770381hurraplex2
770271husdyrbygning1
769619husdyreigarar17
770165husflidsforeininga4
770521husflidsskulane1
770177husflidsskule8
769972husmannsavtalar1
769646husmannsbruk11
769644husmannsbruket2
769979husmannsbygd1
769994husmannsplasser2
769982husmannsstand1
769991husmannstida5
769718håkenstad24
769629håkåsetrane1
769721hårfagreætta4
769575hærkleda1
769572hærpil6
769577hærrop1
770485høgskulemor1
770414høgskuletanken4
770390høgskulevinter2
770392høgskulevinteren1
770325høgtidsgudstenesta5
770285høilig4
769669hønse4
769819høvdingene1
769821høvdingsønner1
769929høyavling10
769642høydrift1
770219høylåve2
770218høylåver2
769602ickie2
770584ideologikritikken2
770441indfunnet1
770684informasjonsrom2
769973innfestningsavgifta1
769651innhaldsstrukturerte1
769783innseglar1
769621innsjønamnet4
770255inntun4
770078inntunet7
770509internatbrannen1
770550internatbygningen1
769580istermage8
769707isum10
769773jafnadargjof1
770463jentekursa3
770517jentepartiet1
769831jetlund67
769603jn3
769943jordbruker1
769955jordbøkene2
769892jordmangelen1
769694jordprisar6
769690jordskatt2
769755jordverdi2
769691jordverdien7
770625kaffirast2
770327kantata5
770377kartskisser3
769601kiere2
770267kjendastronom1
770096kjendfrå1
770186kjendher1
770192kjendi3
770193kjendmed1
770114kjendsom2
770488kjøkkenparti1
769969kjørestell1
770277kjørum5
769686klede=1
769967kledesdrakt1
770288klubbeslaget7
770157kløftede2
769900kløvhestar5
770085knebukse9
769683kollbion1
770348konnung1
769704koparberget2
770030koppevaksinering1
770227kornbu3
769921kornbygd1
770256kornlåve2
770029kornmagasinet1
769918kornmodning1
769909kornår11
770041korpslege1
769708korstad3
769740kourrexstadum1
770108kragh12
770599krisemerkte1
769919kriseperiodar3
770028kriseutslaga1
769839kristensetra1
769826kristnaren1
770098kristningsferd4
770190kristningsmøtet6
770371kristningsverk1
770362krukhoug1
770145krævde2
769928krøtterhald1
769934krøtterhaldet2
770086kuflokk1
769926kuhuder2
769715kuleiger3
770117kunstnaråra1
770622kursleiarar8
769663kuverdiar7
770035kvakksalverne1
770383kvamværane1
769597kvardagshendingane1
769877kvigstad1
770047kvikstad20
770486kvinneidentiteten1
770484kvinnesynspunktet1
770172kyrkjearbeida1
770328kyrkjefesten2
769615kæillæ1
769813ladejarlane4
769769lagmannsbrevet1
769938lagringskjellarar1
770152landskapssituasjonen1
770088landskapstrekka1
769689landskuld4
770282langgjordshaugen1
770081langsval15
770007lapping17
769591laupinga2
770524laurdagsseminar3
770525laurdagsseminara3
770003lauvskjering1
770346ledingsferd1
769889leigeavgiftene1
769944leiglendingene1
769891leiglendingsgods6
770356leill1
769829lensmannsætt1
770164lesjabygda1
770066lilliehöök1
769582listad9
769741listadum1
770572litteraturgrupper3
769640liubakken2
769673ljotsson5
770669loar15
769825lokalherre1
769811lokalherskarane1
770500lokalhovdingen2
769717lokalkunnskapar6
770036lovtvang3
770126lysnede1
769992lågstatusgruppa1
770635lærarkursa3
770466lærarkurset61
770581lærarprotokollen1
770580lærarstab8
770608lærarstemna12
770609lærarstemnet5
770573lærarundervisning1
770439maallag183
769822maktfaktorer1
770223mangelhaftig1
769589mannsbilete1
770061marinelege1
770065marineoffiseren5
769729markebol26
769771markebolet1
770067marmier1
769719marteinmesse1
769910matnauda1
769978matrikkelarbeidet1
770112mayers2
769875melgard1
769593mellomalderbreva2
769659mellomaldergarden3
769658mellomalderkvinnene1
770083mellomaldertype2
770350menighæt1
770626menneskesansar1
770405merkesmenn5
770171mesnali5
769585messekåpa1
770089messeltsætra1
769697midtbygdes1
769797midtdalen3
770333midtvintersblót2
769818militæroppbod1
770287mindestedet1
770391miniatyrsamfunn1
770353minnemedaljen1
769684mioæ1
770597modningsår1
770349molé1
770440moralbygd1
770168museumsanlegget3
770179målarlærar3
770163målarmeister8
770274mønsterbygg1
770645møyner3
770149nabogård1
769844namneendinga1
769879namnegardar3
770365nasjonalarven6
770136nationaludgaven1
769947naturalsatsane1
770182naturdekorasjonar1
770062naturforskar5
769862naturnamn58
770587naturutfoldelsens1
769732nautfeet1
770127navnkundige2
769933nedhogd6
769712nedrestova1
769997nedslo1
769653nedstedelen1
769782nedteken7
770217nedøyra3
769883nerbygda4
769728nikulas1
770341norneråd1
770667nvs1
769867nyetableringsperioden1
770585nyradikalismen6
770607nyradikalistiske1
769871nyrydding9
769868nyrydning3
769957nyrydningar3
769841nysetra1
770354någå4
770542nåtidsorientert1
769648næringsnemningar1
769874nørstgard1
770268observasjonstårn1
769869odenrud2
770655odnes27
770091offerhougen1
769763ofstadum1
770291olafsfesten1
770087olavshaugen15
769828olavssoga1
770138olavsøn2
769679olbjørnsson1
769860oldfunn13
770107oldsager2
769985omgangsskolane1
769876ommundgard1
769861omordna1
770099omstyrter1
770686omvisningar8
770106opbevaret8
770140oplandene5
770592opningstalane1
770309oppbrotsdag1
770593oppgangsår2
769687oppgjersform18
769759opphavsbrevet1
769859opphavsgardane2
770657opplandssamfunnet3
770198opplendingane3
770528opplesningskveldar1
770050opptreninga19
769607ordlegginga23
769770ordrekkjefølgja2
769767ossursson5
769590ottfulle1
770229overdækket1
770286overmand2
770679overn2
770141paabyde2
770374paasches2
770259panelt13
770010panteboka20
769971pantebøkene7
770224passabel2
769948pengehungrige1
769745pergamentslapp1
770545permisjonssøknader1
770456personlegdomslivet2
770606personskole1
770605personsterk1
769618pesta3
769888pestane7
769902pestbølgjer1
769881pestår1
770472pietetsfull2
770670pilegrimssenter25
770413pionerdalføre1
769986pløyingen1
770090portrettskisser1
770616posttømming1
769939potetavlens1
770243preliminæreksamen1
769780presbiter1
770418privatdriven1
770620programansvar2
770569prosjektundervisning3
769710psalm3
770401puggepedagogikken1
770551påtent70
769713raggadr1
770334ramneskrik2
770077randklev13
769856ranklev1
769571rausting1
770648regjeringsvedtak9
770321reinsdyrsteika1
770688reiselivsdestinasjonane1
769823reisenotatane1
770137reisningsverk1
770201rensdyrjakt1
770659representeres5
769920ressursproblema3
770263restaurantbygningen1
769567rikshistoria2
769824rikskonge1
769810rikskongedømmet1
770239ringebo1
769987risbrot1
770516rissing4
769795roarsson2
770512rolledelinga10
770415rommundgard1
770202rondene5
769730rotasom1
770006rugkake1
769970rydningsjord1
769906rydningsplasser1
770300rådsmedlemmer7
769768saksesson1
770678saksprotokollen1
770366samfunnskamp1
770541samfunnsorientering8
769959samspeler5
769912schiøth11
769749schønings9
769958segelstad16
769657seglreim1
769746seglreima1
769655seglreimer1
769756seielstad7
769609seinnorrønt1
769806seksåringens2
769576selsvollane3
770576selvkontroll3
770156selvsynet1
770577selvutfoldelsesverdier1
770322selværar1
769930seterslått4
769637seterstølen4
770262sidebygningen3
770449signalorda1
769764sigualstuadum1
770068siljeström1
769682simun1
770318sinklarvisa8
770052sjefsgard1
769890sjølveigarbonden1
769942sjølveigargods1
770342skaldenamn1
769834skattematrikkelen29
769624skerva1
769736skialgh1
769674skinnmakar1
769675skinnære1
769865skiplum1
769622skjervangen2
770000skjødesløshet2
770181skolesalen8
770489skomakeri1
769579skremmesynet1
769975skriubakken5
770244skrivargard2
769776skrivekultur2
769801skriverøynsle1
769775skrivesentrum2
769777skrivestad3
770617skrivestugu4
770382skrømthistoriene1
770330skrøpeligheter1
770604skulebrosjyren1
770496skuleeigar80
770589skuleepoken1
770467skuleformål3
770566skuleformålet1
770443skulegrunnleggjaren2
770417skulehistorisk3
770428skuleinnhaldet2
770603skulekoret15
770402skulenamnet1
770594skuleprofil1
770513skuleprofilen1
770407skuleprogram6
770389skulereglementet1
770460skulesal3
770376skulesamfunn8
770596skulesongkoret1
770429skulestader2
770102skutilen1
769605slaghet2
769949sleder11
769714slåtteland15
770278sløydsal8
769962småkarar6
770451snikkarlina2
770519snikkarpartiet1
770461snikkarsal2
770279snikkarsalen3
770518snikr1
770211sogetida4
770344solegull1
769932sommarproduksjon3
770548sommarstida24
769753somon1
769886soningsgåver1
769568sorenskrivargard1
770236sorenskriverembede2
770237sorenskriverembeder1
770579sosialpedagogisk8
770324soupé1
770053spesialkunnskapar5
770273spiltau2
770095spoor1
769758stadfestingsbrev1
769956standsforskjellen2
770046standspersonar2
769569stauriarnfinn1
770534stauris1
769734steberg1
769685stikka=1
770444stikkordform1
770105stoel5
770310storfesten5
769804storlokomotivet1
770158strålesopp4
770694strålor2
769604stugen2
770527styrarens2
770462styrarfamilien2
770497styrarfolket2
770510styrarparet4
770487styrartid1
769678styringsår1
769676styringsåret3
770144styrkede6
769735stæigarberge1
769639stølsnamnet28
770125subskripsjon3
770069sundevall1
770253sundgarden1
770216sundinga2
770251sundstugu1
769727suærta1
769638sveiphuslykkja2
769897svevnstova4
770185svåse1
769706synfaringsmenn1
770221synsforretning2
769616sæindæ1
769845sødorp6
770598søkjargrunnlaget2
770372sørovervendt1
770359taktstokk5
770591tankeselskap2
770385tannglasa1
769700teiggrensene1
770562tekstilforming2
770056telegrafistane2
770433telemarkens20
770636temapresentasjonane1
770602temaundervising1
770560temaundervisning1
769766testamentarisk13
769617testamentering1
770252tettstadsfunksjonane1
770254tettstadsutviklinga10
770384theolen1
770097thingkredsen1
770241thinglauge1
770094thingsted1
770292thorkveen5
770183thorsby27
770352thvedt1
769922tiendelistene1
769925tiendeytingane1
770037tilforn13
770495tillempe5
769709tilnemne1
770048tingmøta4
770153tingmøtet15
770147tingstedet2
769636tjerna3
769893tjodvegen2
769661tjostolfsson1
770367tjæretynne1
770247toddiane1
769842toftesetra1
769634toftesetrane1
769793tokse4
770214toller7
770600tomheitsnevrosen1
770196toresfostre6
769784toresson19
770100torsbildet1
770103torsbiletet1
770148torsbilledet3
770563treforming1
770614tremannskomité1
770357tromsnes4
770205troppeoppgangen1
770072tumulus2
770649tusenårshelga1
770647tusenårsstader4
770660tusenårssted3
770658tusenårsstedet2
770316tyrihansfølge1
769878tåkåstad1
769945tømmereventyret1
770015tørkestove1
769917tørkeår3
770001ukyskhet1
769703ulberg1
769702ulbergshaugen1
769800ulesande2
770200uløybue1
770388ungdomsminnet1
770014ungefolket1
770080upanelte4
769855uppigard43
769578ustund2
770024usådde6
770642utfaldingsbehov1
769711utfat1
769799utferdar48
769666utferdarane5
769652utferdaren26
770319utfløtte2
770275uthusbygningane1
769774utjamningsgåve1
770453utkikkstårnet3
770082utkraga7
769931utslåttar10
769857utsådd1
769614uttalemåtar2
770031vaksinatørane1
770561valfaga9
769716vallum3
770666vassdragssenter1
769760vekkom2
769754venabygda5
769631vendalsvatnet1
770554vennering2
769833verdimåla1
769587verhorn2
770680veskje1
770154vestsiden16
770536vetdahl2
770387vidundersafta1
770491viksomhet1
770690vingede9
770246vinskvip1
770336vinterhimlen4
770459vinterkurset3
770404virksomt10
769600vitnebrev13
770169vivestad4
769654voksseglet2
769650vokstersesong1
769574vågårusti1
770226våronnhuset1
770507wedum3
770109xylografert2
770133yderlige1
769914åkertapet1
770338ånders1
770042årvåkenhet13
770123åsgårdsreien3
770409ækte42
770302æresmedlemmer23
770345æsers1
769720ætlingen3
769681æyæ1
769688øresbol6
769744øresbolet2
769873øverbygda8
770264øvingshuset1
770174øygardsskolen1
769680øyresbol7
769628øyvatnet1