Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1877:2: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1877-10-13

Av i alt 284 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
719408attergangsmennerne2
719391austmagterne1
719399blodugt11
719402cavaignacs1
719403djervelege1
719401februarumst°yten1
719414ferdugskrivi1
719379filipp6
719380fransmennom1
719407friad7
719417fristyre4
719410fristyreflokken4
719412fristyret5
719394fyremann23
719411fyremannsplassen1
719388helvitesverk1
719371ihopkomet1
719386innriksminister5
719372innskjerdt2
719385joletider9
719390karlistarne1
719405kjeisarar2
719396kjeisard°met6
719416kongsven2
719387logbundet2
719377maandagsmorgonen7
719395millomaarom1
719389mortier1
719397motstandsflokken18
719406nedaatgjorde1
719368polignac11
719374riksumst°yt2
719415snikkad1
719404tiggde1
719370tingvali9
719373trykkjefridomen6
719393turkiet91
719418umstandi2
719381utendom1
719398vallog2
719413valskrifti1
719375vanat1
719383vendÚ1
719409yvermunen6
719369yvervegti4