Norsk Ordbok 2014 layout  

FurreNHI 1999: Norsk historie 1914-2000.

Furre, Berge

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 44233 ordformer var 1733 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
708846abortsperren1
708973akerkonsernet5
708951aksjekjøpa6
709638aldersforsikringar1
709120algeinvasjon1
709739alkoholkampen1
708961alkoholvedtekter1
709877allmenntru1
709087alstadheimutvalet1
708885altutslettande3
709378amersham4
708862ansvarsattest1
709976antiheltar4
709381arbeidaraksjar1
709522arbeidarpartipolitikaren9
709740arbeidarreisinga2
709764arbeidarstyre4
710037arbeidskjøparavgift1
709930arbeidskjøparavgifta1
709927arbeidskjøparavgifter1
708958aspiring1
709233assimileringstrykket1
710085atlanterhavsflåten2
709581atlanterhavslaks4
709204atomanlegg42
709271atomkapprustinga1
708678atommonopol1
708682atomparaply1
709194atomprøver2
710078atomvæpna2
710160atterreisingsånd1
709567auksjonssystem3
709643austerlanda8
709044automasjonsprosessen1
708881avbles3
709193avfallsdumping3
709003avgiftsinntekter32
708850avgiftspålegg1
708655avisframsider3
709945avisnett1
709947avisvalet1
709543avtaleforhandlingane2
708664avtaleregulert2
708551avtalesystem6
709506avvegingsprosessen1
709865avvikende9
708752baconeksporten1
708831bakgrunnslyd1
709997bakkevig22
709817bandopptak4
709337bankaksjane1
709341bankdireksjonar2
709345bankfilialar10
709755bankforening13
709425bankfunksjonærane1
709704bautinga1
709872bedehusgettoen1
709528bedriftsdireksjonen1
709933bedriftseigarens1
709934bedriftsforsamlingane3
709642behandlingsbod1
708817belønningsrettferd1
709082bemanningsreglar1
710095beredskapsstyrke1
708623beredskapstiltak51
709208bergenskonferansen1
709614betalingsautomatane1
709885betalingsduglege1
709364betalingsstopp8
708837biletform2
709514biltalet4
709257bispedømemøta1
709260bispedømmerådenes1
710105bistandskommisjon1
710112bistandsverksemda10
710103bni70
708602boikottvåpenet1
709079borefarty3
708571bratlies8
708680brufesta3
709791brundtlandkommisjon1
710104bruttonasjonalinntekt4
709002bruttoproduksjonsverdien1
709908brårikes1
708914budsjettgrenser1
709800budsjettvekene1
708845bustadomsettinga1
709080bustadplattformer1
708610bylja9
709687byråkratiproblemet1
710049byvokster1
709914båtraca1
709112båttype15
709879børssal2
708963børstoppen2
709542creutzfeldt2
709714dameklubbar1
708669damnark2
709057databedrift2
709049datadivisjon2
709061dataindustri2
709059datamarknaden3
709457datatenester18
709135dekksflåten1
709802delegasjonsgjesting1
709092deltidsbrukarar2
709134deltidsfiskarar3
709440deltidsjobbane3
709264demonutdrivingar1
708937dereguleringsprosessen1
709560detaljistomsetninga1
708932detaljreguleringane1
709987dialogfag1
709063digitalteknikken13
710101diplomatisløret1
709342direksjonane1
709754direksjonsrommet2
708750direkteskatt1
709083dispenserast17
709854disposisjonsrettar1
710151distriktssenter17
709209distriktsutbyggingsinteresser1
710173dle8
709203dounreay1
708925driftsbalansen12
709583driftsrutinar10
709531drivshuseffekt2
710138drivshuseffekten1
709262dåpstala3
708650dødsdomane1
708546dødsmaskiner2
709313edruskapsnemndene3
709104effektivitetsorienterte1
708987eiendet1
709720eigarforteneste1
709386eigarkonsernet1
709488eigarmodell4
708992eigarselskapet96
708893eigenmarkering4
709021einbrukarmaskina1
709397eingongsval1
709834ekspedisjonssjefen12
708917eksportauke6
709563eksportlov1
709564eksportorganisasjon1
709123eksportsalet1
709099eksportsubsidiane7
709483eksportøren23
710083ekstraforteneste1
709629eldremilliard1
709632eldrepakke1
709631eldrepolitikk13
709746eldrespørsmåla1
709032eldstyringssystem1
708989elektrostålverket1
709960elitars1
709835embetsfolks3
710035engrosleden1
709480engroslekken2
710136erstatningsstoff2
709767erterseng1
709348etableringsfase13
709243etableringshjelp1
709657etableringsmarknad1
709287etermediekonsern1
709292etersamfunn1
709290etertilbodet1
709895eterverda1
709326etikkbølgje1
709874etikkprogram2
709839ettergå10
710169ettersamfunnet1
708916etterspurnadsauken1
710174europapartiet1
709810evu7
708997fabrikkflukt1
709369fabrikktrålarar3
708612fagopposisjonssynet1
708565fagorganisert16
708532faktatung1
709540familieinntekta9
709539familieinntektene5
709619familiemønstring1
709116fangstmengder23
709916fartsmaskiner6
709570fartyskvotar1
709017fastlandsindustri2
709053fastlandsnorske1
709406fastlønte15
709495fattigdomsgapet2
710111fattigdomsorienteringa2
708692februarlandsmøtet1
709903fellesopplevingane1
709911fellesprodukt1
708659fellesprograrnmet1
709886fellestilbod4
709261fellesutvalg2
709899fellesvaskeriet1
709273femtiårlange1
710073femtiårsjubileum7
708657fengselsdomane1
708839fengselsstell4
709607ferdigprodukt13
709167ferieheimane2
709222fertilitetstala1
709759finansbyråd11
709355finanselite2
709426finansforbundet53
709363finansgrupper6
708939finansieringsinstitutt1
708943finanskjelder1
708940finansmeklarar1
710034finansselskap7
709977finansverd4
709133fiskarmanntalet54
708630fiskarstreik1
709124fiskeeksportverdien1
709372fiskeforedlingsbedrifter8
708774fiskelisens1
709573fiskeoppdretternes2
709118fiskeriavhengige21
709565fiskerigrenselova3
709584fiskeriprofessor1
709736fjernsynsredaksjonane1
709984flyktningkommissær3
709983flyktningskommissær1
710077flystyrkar1
708863fløypartia3
710175fms1
709026foliantane1
709931folkekonsentrasjonane2
708559folkerettsreglane2
708955forbruksbølgje1
708825forbrukseksplosjon2
708927forbrukseksplosjonen3
709621forbruksutgiftene11
709142forbundsvis2
709992forbønshandling5
709869forfatningskamp1
709718forfatningskampane2
708883forhandlingsfase7
708822forhandlingssystemet20
709299formueskilnadene1
708871forretningsførsla2
710005forrettande5
709848forskingsplan2
710121forskingsstiftinga51
710069forsvarsplanlegginga17
709476forsyningsmonopola1
709460forvaltningsbedrifta5
709770forvaltningsbedrifter13
709851forvaltningsområdet96
709860forvaltningsorganet107
709686frambrotstider1
710048frammøterekord1
710167framtidsfrykt2
710142framtidsorda1
710075fredsgarantist1
710094fredsopprettande2
710093fredsvernande2
709968fremskrittsvennlig1
709229fridomsvinsten1
710042frihandelsavtala1
709774frihetsdebatten1
708662frilistinga1
709654fristillast4
709162fritidsinteressa3
708833fritidskonsumet1
708741fritidsvanane2
710119frontorganisasjon5
709428frådragsreglane6
708601fråfail1
709221fulltidsplassar3
709727funksjonærstabar2
708542furre@teologi1
709878fusjonsbølgjer1
709359fusjonsprosjekt1
709941fusjonstrua1
710176fylkeslistene1
709574fyrstehandsomsetning1
708785fôrkorn11
709451fødselspermisjonane1
710087førehandslager1
710031førehandssonderingar1
709329førtiårskrigen1
709803gammalsosialdemokratisk1
709482gassprodusentane3
709493gassverk8
708580gieldsmekling1
709603giftsprøyting3
709191giftutslepp11
709011gigantfeltet1
709347gjeldsklemme2
710116gjeldsplan1
709114gjengangarord1
708708gjennombruddstiden1
709202gjenvinningsanlegg7
709611godkjenningsordning73
709439godordet2
710098governmental3
710166grannedrap1
709275grannelagsradio1
709272granneradio1
709365granskingsutval27
710027grensehindringar55
710084grensepasseringar10
709658grunnfinansiering26
709856grunnforvaltning4
709857grunnforvaltnings1
709462grunnplanken6
709813grunnskulenivå12
709588gryteferdige3
709256gudstenesteordning4
709388gummivarefabrikk4
709362hafnia1
708550halvindustrialisert1
709410handelspartnere15
709075handelsvolumet5
710159handlingsevna9
709486haustingsepoke1
709206haustpløying6
709129havpattedyra2
709936headhunterfirma1
709210heidrunfeltet2
709630heimebaserte64
709217heimehusmora1
708665heimeindustriar1
709443helsefaghøgskulane1
709641helseløyvingar1
709646helseressursane5
708874helvetesmaskin1
709815hemmelegstempling5
709713herreklubbar1
709296hobbymarknad1
709994homofilistriden3
709596hormonhandsama1
709593hormonhandsaming1
709595hormonpåverka1
709380hovudfabrikken2
708689hovudknuten1
709207hudkreft86
710022humanitærpolitiske6
709096husdyrsektoren3
709844husflit19
709705hypereffektivt1
709922hytteidealet1
709918hyttepalassa4
708854høgrestatsministeren1
708849høgrestatsrådar1
709821høgsterettsdomar21
708858høstjakt2
708573høvetalsval12
709473høyselsveike1
708699idebrytning1
709166identitetsgjevande1
709880identitetsramma1
709320ideologileverandørar1
709888idrettsprestasjonen2
709174idéorganisasjonar1
709906idétradisjonar1
710033ikkjediskriminerande1
709843ilos17
710036importmonopolet1
709943importvare5
709576industrialiseringsprosess1
708625industriepokens1
710140industrigassar1
710044industriinteressene2
709390industrikonglomeratet1
709389industrioppkjøpet1
709018industripolitisk14
709031industriprodukta5
710144industriprosjekta7
710020industrisivilisasjonen2
709150industrivareproduksjon1
710170informasjonsovervekt1
709789infrastrukturane4
709444ingeniørhøgskulane1
710108ingeniørkunnskapar1
709391ingeniørverksemd1
709184innpassa18
708531innspunnen6
708852innstrammingspakke3
709541inntektskutt1
709538inntektsmålsetjinga1
708923inntektsreguleringslov1
709146inntektsreguleringslova1
708907inntektsstoppen1
709744innvandringsspørsmåla2
709594inspeksjonar131
709185institusjonsapparat1
708549integritetavtala1
709062intelligensindustri2
709023investeringsevne9
709411investeringstørke2
709131iwc208
708719iærarorganisasjonane1
708717iærte1
708574jernbanestreik1
708991jernholding1
708993jernverkskonsernet1
709171jobbinteresse1
709400jobbsøkjar6
709685jordbruksmarknad1
709846jordbruksplan1
709470kabeltenester1
709664kaldkrigens1
708673kaldkrigsperioden1
709806kamelbiff1
708779kampklåre1
709395kapitalrørslene6
710018kapitalstraumar5
709030kartotekrommet1
709667kastenøter2
709335katastrofemeldingar6
710039katastrofespådomane1
710041katastrofespådomar1
709119katastrofestemning2
709258kateketar23
709963kjendisstoff9
709973kjernestoff1
709213kjønnsfordeling70
709442kjønnssegregasjon1
709902kjøpekulturen1
709598kjøtberg2
710115kjøtimport3
709161klassefellesskapet1
709163klassefiende4
709801klassefrådrag1
709025klipparkiva2
709168klubbkontoret11
708766klårsignalet2
709403knoppskyta1
709525kollapset121
708794kombioppgjerd1
708613komintem1
710067kommandosystemet3
709840kommisjonsmedlemen1
709831kommisjonsmedlemene14
709211kommunestyreplassane2
709721kommunevalliste7
709666kommunikasjonsrevolusjon1
708526kommunikasjonsrevolusjonen5
709694kommunikasjonsrevolusjonens1
710168kommunikasjonssamfunn3
709823kommunistmøte2
708668kommuntstparti1
709999konfirmanttala1
709266konfirmasjonsattest1
709427konfliktfri2
710019konfliktmønster3
709828konfliktstorm1
709503konjunktursvikt1
709929konkurranseforvriding1
709732konkurransehard1
709314konkurranseklima4
708976konkurranseklimaet1
710164konkurranseorientert8
709156konkurransepress2
709639konkurranseutsetja16
710157konkurreanseutsetjing1
709304konkurrranseklima1
709117konkursbølgjer1
709366konsernbyggjaren1
709392konserndanning4
709375konsernsjefane7
709418konsernsjefsnivå1
709151konstruktørar2
710056konsultasjonsordningar13
708835konsumentsamfunn2
709267konsumorientert1
709216kontoryrka1
709283kontraktfridom1
709640kontraktmessig2
709399konvulsivt1
708561koparkrisa1
709067kopieringsautomaten1
709091kornordninga3
709617kortkodane1
709402kortlevde5
709616kortselskapa10
709602kostnadspress4
709041kostnadsstyringa2
708902kostnadsvokster1
709478kraftbørs5
708621kraftfôravgift1
709474kraftmonopol1
708979kreditbank24
708960kredittflaum1
708912kredittføretak63
708944kredittilførsla3
708710kredittilførsler1
709339kredittknappe1
708930kredittlova2
708948kredittmarknad3
709071kredittorganisasjonar1
709340kredittregulering1
708935kredittreguleringa1
708975kredittstell1
708933kredittstraumen2
708931kredittstyring1
708947kredittverde4
708658kredittvesen2
708953kredittvolum1
709964kriminalreportasjar1
708904krisetrekk1
709807kronekursfall1
708577kronestiginga1
709655kronikarar21
709622kulturforbruket3
709623kulturkonsum4
709845kulturminneråd3
709679kulturstraumane8
709046kundesida1
709045kundestøtte3
709778kunnskapsbasert68
709293kunnskapsgrein4
709401kunnskapsnæringar2
709777kunnskapsproduserende1
708968kunstkjøpa2
709130kvalfangstkommisjonen37
709897kvalitetsgaranti5
709672kvalitetskonkurranse1
709653kvalitetssjukehuset1
709873kvardagsmaten8
709438kvardagsrettar3
709065kvardagsrutinane2
709458kvarmannseige1
709236kveners17
709232kvenkulturen2
709235kvenmonument1
709437kvinneaktivistane3
709263kvinneprestar4
709850kvinneprosjekt6
708600kvirmer1
709241kvoteflyktningar29
709121kvoteforhandlingar20
709212kvoteringsreglar5
710139kyotokonferansen1
709265kyrkjedåp1
709990kyrkjemøta4
709249kyrkjereformprosess1
709991kyrkjespørsmål12
709248kyrkjestorting1
709988kyrkjestover6
709255kyrkjevalde1
709085kystfarty3
709115kystpakkar1
708553kystruter3
709579lakseeksport22
709127laksemarknaden15
708733landbruksøkonomi21
709201landdeponi1
709673landegrensa36
708777landgangsstyrkar1
708554landsdelene20
709765landsmor2
708688landsmøtekupp1
709259landsorgan8
709422langtidsutdanna2
710013lasteteknologi1
709942leiarskapsfilosofi1
709938leiarskapsfilosofien1
709937leiarutveljing1
709864leirgrunn6
709562lendast1
709962lesarmagnetar1
709670lesarrefleksjon1
709484leveringsavtaler4
710177lf9
708639likevei1
709420likeverdsideologi1
709909likeverdstenkinga2
709825listekandidatar51
708865listesambandet1
709350livselskapa39
709900livsnorm1
709270livsritar1
709188livssynsbyggverk1
710000livssynsklimaet1
710003livssynsområdet1
710163livssynspluralistisk1
708589livssynsstrid1
710006livstolking10
708887lojalitetssvik1
708628lovtiltak16
708787lovvernet2
708641luftoperasjon2
708959luksuslivet5
709076luksusskip2
708967luksusvillaen1
708533lundkommisjonens4
709074lågkostland23
709298lågtlønsfondet1
709143lågtlønsforbund1
709144lågtlønsgaranti1
709138lågtlønsgarantien2
708956låneetterspurnad4
709887lånefinansiera3
708853lånefinansierte23
708952lånehugen2
708913lånekundar17
709343lånetilsegner7
708934lånsøkjarane1
709651lækjarorganisasjonen1
709377lækjemiddelfirmaet2
709141lønsevne12
709434lønsinntektene2
709346lønsmoderasjon1
709419lønsregulativa1
709139lønstakarorganisasjon1
709148lønstakarrepresentant1
709446lønstrinnplassering1
708556lønstvistar1
709064magnetbandet2
709126maksvêr4
709961maktgruppers1
708988malmbaserte1
709953marknadsdominerte1
709920marknadseventyret1
709181marknadsfetisjismen3
709728marknadsføringsfolk3
709891marknadsføringsplakatar1
708830marknadsføringssektor1
709300marknadsklimaet1
709925marknadskrefters1
709944marknadspresse1
708820marknadsregulerte1
709394marknadsskipnadene1
709788marknadsstyre2
709577marknadstilgjenge4
709453marknadstru4
709088marknadstrua7
709060maskinproduksjon1
709069masseartiklar1
708829massekommunikasjonssamfunnet2
709904massesamlingane1
709507massetap1
708998masseutflytting1
709587matemna2
708552matemne21
709095matforbruket19
709585matvaremarknadene3
709090matvareslag2
708836medieindustriens1
709733mediemarknad18
709284medieområdet34
709700medievennlege2
709722medlemsaktivitet3
709699medlemsaktiviteten4
710153medlemskapsplikter1
710038medlemskapsvilkåra1
708897medlemstap1
709738medlemstilgang1
710001medlemsvokster2
709935medstyre1
709360megaselskap1
709552meierisamyrket2
709547meierisentraliseringa1
708838meiningsgjevande3
708861meiningsmålingsbarometra1
709723mellomklasseåtferd1
709321mellomkriminalitet1
709790mellomsjikta3
709136menstadslag1
708560mentsforsikring1
709589menyar37
708748metallformannen1
709022mikromaskin2
709784miljøkommisjon1
709518miljølastande1
709508miljøside10
709190miljøstiftelsen40
709492miljøverknad3
709187miljøverninteressa1
709186miljøvernkapittel1
709192miljøvernorganisasjonen21
709175miljøvernrørslene1
709357millionfallskjermen1
709301millionformuane1
708544millionherane1
709415millionløn8
708859milliontall2
709861minerallov3
709862mineralressurser5
709985minigrupper1
708791minimaskinene2
709050minimaskiner1
709441minimumsdel1
710029ministermøte84
709349misleghaldne44
709741mobiliseringsbølgjer1
709469mobilmarknaden120
709467mobiltenester27
709706moderniserande7
710052moderniseringsmodellen1
709479monopolstillinga1
710012morgonfly6
709353motbod1
709054motkonjunkturperioden1
708675motstandarmyten1
708648motstandshaldning1
710106mottakaransvar3
710107mottakarlandet54
710178mpg7
709052mycron1
709523målsetningen13
709792nabokjerringene1
710123namibias5
709311narkosak21
709310narkotikabrot1
709675nasjonalstatars1
709289nattsendingar1
709421naturforvaltarar7
709491naturvernrørsla2
710066nedrustingsavtaler2
709863nektingsretten1
709431nettoskatt3
710088nordkommandoen5
710133nordsjøkonvensjon1
709108nordsjømakrellen1
709107nordsjøtorsk11
709558norgesgruppa4
709783norgesnettet8
709677noteringane6
708922nulloppgjerd1
708564nybyggingskontraktar10
709979nyhendestatus1
709019nykelbedrifter1
708966nykjøpte11
708957nyliberaliserte1
709882nyliberalist1
709412nyrikdom1
709972næringslivsreportasje1
709608næringsmiddelingrediensar1
709610næringsmiddellova13
709978næringsskandale1
709681næringsvilkår2
709466næringsvindane1
709279nærkringkasting34
709278nærkringkastingsnemnd1
708661oeconere1
709078offshoreservice2
710147oljealderens1
708999oljeekvivalentar84
708826oljeprisfall3
709328ombyta10
709689ombytet8
708631omsetningsordning1
709544omsetningssystemet3
709128omsettingsapparatet1
709318omsorgsstaten1
709306omsorgsvikt1
709456omveltande4
710068omvurdert3
708856opecs14
709710operaprosjektet2
709009operatøroppdrag1
709177opinionsberande1
709295opningslova1
709578oppdrettsfolk1
709140oppgjerdsforma1
709170oppseiingsvarsel8
710016oppsongen1
710051oppstraum1
709742organisasjonsdemokrati1
709277organisasjonskasser1
709753organisjonen2
709532osonlag2
709550osteprodusentar13
709182overflodsamfunnets1
710004overgangsritane1
709648overhala5
708534oversynsarbeid2
708529oversynsframstillingar1
709830overvakingsmessig1
709824overvakingssentralen1
709832overvakingsspørsmål1
709226overvinninga1
709819overvåking145
709818overvåkingstjeneste2
709837overvåkingstjenestens1
709066papirforbruket8
709529papirmaskiner8
708576papirpolitikken1
709068papirveldet1
709711partiaktivitet4
709793partiarbeidar1
709956partiarbeidarar1
709725partiarbeidet10
709954partibandet1
709730partibodskapen1
709948partibåsen1
709737partifunksjonærane2
708868partiføraren5
709785partihovdingar2
709734partikontor9
709966partimerket1
709719partiskilje2
709726partistellet1
709724partistøtta9
709946partisynet1
708879partiutval1
709647pasientrettane13
710154passavtale1
709892pengekrevjande3
709975pengepressa2
709907pengerikdom2
709147pensjonistmedlemene1
709715pensjonistuniversitet1
708535pensumgrensene1
708537pensumrammene1
709028personalkontora1
709382personalomsorg4
709513personbiltalet2
709512personkilometer22
710053personkontrollen4
709029personkorta1
709939personressursar4
709008petroleumsvirksomheten30
709125piggvar21
709955pingströrelsen1
710165pionergenerasjonen3
708663planøkonomane1
708928plasseringsplikt1
709615plastkorta3
709637pleiesektoren4
709230pluralitetspolitikken1
708807poiitiske1
708778polarisubåtar1
709450politikarrepresentasjon1
709762politikarskulen1
709566pomorhandel1
709716populærkonsertar3
709881premierministeren1
709297prestasjonsrettferd1
709919prestisjeeområda1
710120prinsippfråsegn14
710132prinsippfråsegner5
710110prinsippmelding4
708954prisreguleringane2
708629prissamanbrot2
709100prissubsidiane1
709005pristilhøve1
708857prisvedtak2
709286privatfinansierte11
709553privatmeieria1
709247privatreligion3
709153produksjonshallar2
709575produksjonskjeda12
709097produksjonskvotar3
709098produksjonsoverskotet1
708834produsentsamfunn1
709559produsentsamyrket1
709618programutvikling3
709356prosjektørlysa1
709520provenyet23
708761prøvestansavtala6
709692pundsamanbrot1
709974radiotid3
709274radiotiltak1
709013raffineriplanane1
708767raffineriverksemd1
708886rakettmotstand1
708876rakettsak1
708888rakettstrategi1
708880rakettutplasseringa1
709798raljert3
709656rammefinansiering31
709081rederiforbundet47
709246reformkyrkje1
709779reformperiode3
708980regionbankar1
708873regjeringsbordet8
709709regjeringsepokane1
708890regjeringskonstellasjonen1
709796regjeringskortet1
709106regjeringsopplegget1
708676regjeringspolitikarar7
708889regjeringssituasjonen7
709799regjeringsstyringa1
709809regjeringstorm1
709849reindriftsplan1
709111reiskapstype1
709890reklamearena1
709282reklamepengane4
709276reklamepengar2
709344reklameskilta5
709027rekneskapskontora3
708945renteerklæring1
708942renteerklæringar1
709429rentefordelane1
708941renteforståing1
708938rentenormeringa2
708929renteregulering1
708962rentetoppen11
709605reproduksjonsduglege1
709189ressursbrukande2
709454ressursnytting1
709884ressursstraumane2
709688resultatrekneskap11
708840rettstell5
710179rf8
709334rikdomskjelda19
709816romavlytting23
709237ruijassa1
709896rusinstitusjonar14
708695ruteflyet8
709586råvareproduksjonen6
709776råvareproduserende1
709371røkkeselskapet1
710002røyndomsoppfatningar3
709485røyrleidningsnett2
710040saklegare2
709176sakrørsler1
708841salsreklame1
709536salssystemet1
708832salstilbod9
708891samarbeidsmønster8
709768samarbeidsregjering21
708894samarbeidsvanskane1
709852samekonvensjon14
709231samerådet9
709858samferdselstiltak22
709910samfunnsinntektene3
709179samfunnskommunikasjonen1
709322samfunnskostnadene16
708821samfunnskraft1
708527samfunnsombyta1
709932samfunnsordskiftet2
710149samfunnssak7
710007samfunnssituasjonen1
709219samfunnsvilkår1
709227samfunnsvilkåra3
709795samfunnsvisjon1
709159samlebandsallmugen1
710122samtalekontakt1
708995samvirkeinteresser1
709546samvirkemeieria1
709545samyrkesystemet1
708672sanningsgehalt3
710180sap8
709280satellittprogram2
709281satellittstasjonar3
709761scancem1
710054schengenkonvensjonen6
710059schengenkonvensjonens1
709717seiersted4
710162sekelskifte1
708637seksårs3
708775sektorlina1
709986sekulærhumanisme1
709205selinvasjon7
709367selskapsadresse1
709760sementgiganten1
708848senterpartileiaren25
710050senterpartriet1
710089sentralkommandoen3
709477sentralnettselskap1
709786sentralstyremøta1
708870sentrumsprega1
709797sentrumsprosjekt4
709698sentrumsstyre1
709077serviceskip2
709024setjeripersonalet1
709995signalstrid1
709827sikkerheitsteneste8
708745siutt1
709534sjokkmelding12
709530sjokkmeldingar3
709606sjukdomsbakteriar7
709645sjukehusdøra4
709086sjøforsikring3
708731sjøiv1
708786sjølvforsyningsgraden19
708949skattefond1
709414skattekniven1
709912skatteleggjast6
708867skattelovnader3
709521skatteomlegging1
709315skattereduksjonar6
709324skatteunndraging15
709627skilsmissemønsteret1
709072skipsfartskrisa1
709582skjelmat3
709033skjerebrennarar3
709103skjermingsstøtta1
709101skjermingsstøtte3
708677skodvins2
708645skulddelinga2
710150skulelover4
709597snøgtveksande3
709173sofaveljar2
709424sosialforbundet4
709662sosialføremål2
709305sosialhjelpsmottakarane14
709303sosialhjelpstala1
709317sosialutgiftene2
709971sottesenga1
708686sovjetvennlege1
709430sparestimulerande1
708950spekulasjonsbølgje1
708964spekulasjonstoppen1
708557spekulasjonsøkonomi1
709958sperrefristar3
709649spesialisttenesta3
709894sponsorynske1
709847språkplanar1
709829spurnader22
708878sssrs3
708926stabilare1
709628stadnamngranskaren5
708649standrettsdomane1
708984statsarbeid2
709251statsforståing3
709252statsforvaltningen8
709020statsindustrien1
709712statskipnaden1
708985statskonsernet3
709254statskyrkjeramma1
709250statskyrkjeskipnad1
709199steinstøv7
709731stensilbladet1
709445stillingsbrøkar16
709889stjerneutøvaren1
709332storaksjonærar2
709756storbondens1
709905storfallen1
709915storkaksar7
708547stormaktsalliansane1
708681stormaktskrig3
708548stormaktsplanar1
709833stormvêret3
708538stortingforhandlingar1
709868stortingspensjonen12
709016stortingssekretariat1
709475storutbyggjar2
709838straffeprosessuell20
709680strategibyte2
709524strebe10
709073strukturkrise2
708996strukturproblema3
709701stubbrytar1
709436studenthushalda2
709773studiekampanje1
708536studieutgåva1
709758styreposisjon4
709757styreposisjonar2
708607styringssysternet1
708632stålindustri22
709338støttepakkar1
708683støttepakt1
709154støvfrakk1
709253støylenkomiteen1
709006støytpute9
709875sundagsklede1
708685svarnoten1
709781sveinebrev17
710172syklonskyer1
709408sysselsetjingskommisjon1
709940syttitalstenkinga1
709812særmerkja3
709970særorgan8
708792tandbergkonkursen1
709561taparposisjon1
709351tapsavsetning10
709336tapstider1
708921tarifftingingane2
708570tarifftingingar2
709035teiknemaskiner2
709423teknikarorganisasjon1
710114tekstilimport1
709472teksttelefon1
709038telebedriftene2
709461telefonmonopolet1
709036telekommunikasjonane3
709464telesektoren43
709455teletenestene8
708977tenestemarknadene4
709663tenesteprodusentar7
708618teoriklima1
709612terminalar123
709039terminaldekning1
708828tertiærsektor1
709058tevlingsharde1
709683tevlingsvilkår2
709554tevlingsvilkåra1
709620tidsbruksundersøking1
709771tidskontoordninga2
708978tidskravet2
709416tilkvesst8
708864tilleggsmandat1
709417tilsetjingspapira1
709569tilverkarar7
709218tingingsborda1
709822tjenestemenn200
709820tjenesters1
709309tjueårsperioden4
709517togtrafikken169
708539tolmot10
709893toppidrettsmaskineriet1
709924toppinntektene1
708691torpedera9
709668totaldiagnose1
709048totalomsetninga12
708823totalplanlegging1
710030traktatverket1
709385transnasjonalt6
709145transportstreik3
709665trefiredels2
709696trefiredelssamfunnet1
708994treforedlingsbedrift1
709319trekvartsamfunnet2
709804treåringane11
709010trollfeltet26
708674trugsrnål1
709393trustlovgjeving1
709883truverdestruktur1
709316trygdeforvaltningsbudsjettet1
709659trygdekassa29
709325trygdemisbruk176
709333trygdepengar9
708679tryggingsgaranti2
710092tryggingsproblemet1
709331tryggleiksmerke1
709352tryggleikssamfunnet1
709228tryggleikstapet1
709695turboøkonomiens2
709396turbulerande4
710081turistrafikk2
710080tverrnasjonalt4
709678tverrvenda1
710017tvidrettet1
708847tyssedalssaka1
709601ugraskamp4
709604ugrasmidlet1
710143undergangstonane2
709752underhaldningsspel1
709989underhandstingingar1
710091underkommando1
709766undersetningar1
709952underskotsaviser1
710076undertrykkingspolitikken1
709780ungdomsarbeidsløysa3
710060unionsprosess1
709855useld6
709841uskjønnsom1
710079utanriksministermøte36
708780utanriksmisterens1
709007utbetalinger51
709014utbyggingsbudsjetta1
710118utbytande1
709782utdanningslov4
709772utdanningsreformene3
709775utdanningsstellet3
710152utdanningsår1
709084utflagga3
709926utjamningsverdiane2
709413utjamningsverdiar1
708970utjamningsytre1
709242utlendingslov13
708946utlånsmidlar4
708924utlånsvoksteren1
709859utmarksstyre1
709996utnemningspolitikken1
709164utsilingsmekanismar2
710137utsleppsnivået12
709735utspelvennleg1
709158utstøytingsmekanismar3
709308valdsbrot2
708860valgseier34
709794valkamptaktikar1
709805vallovnad5
709533valoppgjerdene1
708555valutakontroll4
709674valutakontrollordningane1
708982valutamarknad3
709693valutareforma1
709358valutarestriksjonane1
709691valutasamanbrot1
708726valutatilgang1
709750valutfalla2
708866valutfallet10
709556varekjeder3
709502vegetabilske30
708842vekebladforsider1
709505vekstinteresser1
709509vekstmaskinen1
709155vekstratar4
709527vekstsida1
710148velferdsansvar1
709867velferdsgrunnar5
708824velferdsidé1
708696velferdsinstitusjonar2
709245velferdsstatsordningar1
709748veljaraugo1
708855veljargaranti2
709866veljarprosentar1
710155velstandsmenneske3
709526velstandsvekst6
708827velstandsår1
709967venstreorgan3
709747venstretoner1
709871verdian1
709650verdidilemma1
709876verdiinteressa2
709225verdiskifte2
709494verdskommisjon1
709763verdskonserna1
709102verdsmarknadsprisane3
709034verktøymaskiner3
709592veterinæravtala5
710063veterinærstand1
709811vidareutdanningsreform2
709178videomaskina2
709291videomaskinen2
709998vigselstala1
709626vigselstatistikken1
709183villmarksområde14
708525voksterkriser1
709600voksternæringane1
709015voksterverk1
708596voldgiftsdommene2
709132vågekvalstamma1
709056våpenfabrikks2
708882våpenkapplaupet5
708690våpenspørsmålet1
708540ymers1
709652yrkesfolk3
709957yrkesideal1
709160yrkesidentiteten1
709047yrkesinnhald1
709901yrkeslaget1
709398yrkesstolt1
710014zapping4
709609zoonose2
709501€eit1
709499€meir1
709496€mindre1
709497€redusert1
709498€reduserte1
709500€tiltak1
709690»moderniseringa1
709110årskvantum3
709644åtakspunkt4
709923åtkomst1
708769åttedel5
708545ættleds1
708670östen4
710171økoproblema1
710086øvingsverksemda4