Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1899: Han Legda-Per aa presten

Bolette C. Pavels Larsen

Det Norske Samlaget, Kristiania 1899

Av i alt 337 ordformer var 70 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
660642aalvaors1
660651attepao3
660638attme4
660637bjørkedn1
660607borette1
660599bortigjøno1
660634bortpaa32
660586bøgdafolke1
660593bøgdi2
660632bøiga1
660622dautle1
660597einigo1
660625fagnale1
660635frampao1
660590fudle5
660636fugladn1
660647førmaninga1
660594førsamla1
660614gjeitostaskalk1
660626gjøimde1
660646harmdest1
660648haurde4
660630heimattekomen2
660608hurkledn1
660633hæladn1
660641høira5
660628inunde2
660627jenneven1
660612jentao4
660621kakedn1
660613kakeskjeva1
660643kistao1
660619kjøkenbore1
660640kjørkjefolk1
660639kjørkjegaren1
660615lauvrisfaong1
660585maota2
660602matabete2
660584medhjelparadn2
660592mennedn1
660589oppatte4
660644passele2
660618platedn1
660591platta6
660611prestegarstune1
660616prestgaren25
660650raobøta1
660645raoriken1
660620rara3
660649skaen8
660652skôt1
660605smedlande1
660617stompbrøe1
660631stovedørklinkao1
660623svalde25
660588tobbaken1
660583trettandehelgi3
660629trøiao1
660624tuggao1
660598tøkte10
660610vandauve1
660600øvrabø1