Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1898: Hønehauken

Atle Hylland

Det Norske Samlaget, Kristiania 1898

Av i alt 929 ordformer var 176 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
657288adlesamne1
657265adlestadn2
657208annastads1
657139aokeren1
657196aopi1
657128aore5
657172aover11
657297attaot1
657188attehekta1
657194beinkjen4
657268bjørkelandsfuten1
657185blaoe1
657245blie29
657166blo45
657192blædde2
657182bridledn2
657189bringao1
657153burtunde1
657200burtyve4
657156darmæ3
657216daudstidl1
657193dreingjen3
657186dubbelspente1
657151dubbl1
657183dumbao1
657130dørahedlao1
657282elvabakken2
657158endelæ10
657232faorlæ1
657144faott10
657271fasste3
657230fidle1
657173fjøredn13
657238forgjore1
657255forsmette1
657127fydle2
657215føtna1
657240gamlaragnilda4
657199gaoande3
657263gjaor1
657235gjerkveld1
657279graoten1
657241gutungadn2
657289haore1
657176hedlao1
657293hirta3
657146hitatte1
657154hjulsleen2
657150hønao48
657132hønedn15
657250hønehauk4
657124hønehauken7
657264hønoa1
657283hønsadrepar1
657165høybilao1
657197igjøno11
657201illslæ1
657167illtru4
657229illtrudde1
657287indalæ1
657246ingji30
657231inkon3
657254inkorragnilda1
657180inkorstadn1
657170inkort6
657290innkort1
657160innpao1
657224innunde10
657219jabna2
657236jaormaaro1
657242jeia1
657272jordølen1
657233kaaleis5
657218kantadn1
657177kest5
657214klinkao1
657138kodne6
657179kraoskaope1
657273kringo9
657134kurte3
657147leinger3
657149leingje7
657203lempelegaste2
657131liandes1
657209linderots1
657234maaroen1
657171maotte5
657260meao2
657159mjødle1
657258muradn3
657148mæao1
657295møao1
657285nabne2
657141noki22
657292nokisinne1
657266nokistadn2
657126nærheimsdalen1
657299orakast1
657168paoskedag2
657129paoskedagsmaaro1
657267ragnilda1
657174raolæ1
657137reinkodn2
657206rolæ1
657237saknande2
657190salmebøkedn1
657269sannheiti3
657228siao6
657162siedn1
657195sjunge4
657256skikkelæ1
657220skjymingi1
657213slutningssalmen1
657217snøbadl2
657198snøbadlen4
657247soag1
657125sognamaol16
657135stabure34
657157staburstolpe1
657252stadn1
657248staoande3
657212stidla2
657259stidle4
657163stovao6
657244stoveveggjen1
657257sumestadn1
657281syndag3
657169søndan1
657207tankadn4
657300teigna1
657251teinkjast1
657249teinkte7
657191tenestjentedn1
657286tennedn1
657270tollskillingen5
657275tridla1
657222tutlande2
657274uformerkt9
657145undao2
657291uppatte19
657239uppsteen1
657136uppunde16
657296urimelæ1
657294utangestykkje1
657211utatte2
657298utnebne1
657175utpao1
657133vaore2
657280vaoren2
657262vaort6
657161veingjedn2
657184vestafore1
657210vetelæ1
657155vreingde2