Norsk Ordbok 2014 layout  

Rut 1921: Rut.

Bibelnemndi aat Studentmaallaget i Oslo, Oslo 1921

Av i alt 608 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
587404aakerstykket2
587415arvluten9
587402boaz29
587406brødstykket3
587413dygdefull4
587418efrata5
587397efratitar1
587393elimelek6
587420grannekvinnorne1
587422isai32
587396kiljon3
587405kjeri16
587409klædet28
587410kornhaugen2
587419livsfrukt12
587414løysingsmann2
587412løysingsmannen6
587407løysingsmennerne1
587395mahlon4
587411midnattsleite10
587400moabitkvinna7
587399moabland1
587421obed12
587398orpa3
587403skurdfolket11
587408treskjarplassen3
587417velmagt18
587416vitnesburd18