Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Vår nasjonale barnetru

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-20

Av i alt 437 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
575328alkoholfråhald1
575308andersons6
575333avseksualiserast1
575332broderskapet4
575313eventyrsamlarar1
575337forfatningsteksten1
575318framtidsprosjektet2
575315førestellingsfellesskapet3
575321ghostly1
575312grammatikarar11
575320gumps1
575314hendingsrom1
575317junkeradelen1
575327kameratskapet9
575336kjenslebasert1
575309kommunikasjonskultur2
575311linguistiske1
575323nasjonalrørsler1
575331offerdød2
575322purity4
575324reinleikshysteriet1
575334rustingsindustrien1
575306sosialhistorikaren5
575330statsborgarfellesskapa1
575335statsborgaridentitet1
575319tankefiguren3
575316tilsetjingstale1
575310trykkjekunsten3
575326wandervogel1