Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Geirr Tveitt — den fargerike

Storaas, Reidar

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-17

Av i alt 759 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573173atterfødde16
573203beethovenske1
573238debutprogrammet1
573179desimeringa1
573228dyvik415
573205ekspansjonstrang3
573237fantasirikdomen2
573199firerøystes1
573177folketonesuitane1
573192folkevisestemning1
573209fortvitnelegt1
573218førkrigsverk1
573220hafrsfirdi1
573214hardingfelemusikken14
573186harmoniseringsarbeid2
573219høyrdir1
573234instrumentalkonsertar1
573207kadenser1
573246karriereøydeleggjande1
573229klangbiletet1
573200klavergeni1
573208klaverkonsertene1
573226klaverskissa1
573247klavervirtuosen1
573189komponistdebut1
573239komponistgenerasjonar1
573188komposisjonsprofessorane1
573172konsertprogramma1
573240kraftakkordane1
573213kvintintervallet1
573183kyrkjekristen1
573198meisterspelaren2
573241melodikaren1
573245mesén3
573225musikkhendinga1
573178musikkskaparen1
573187notelinene3
573251odiøs7
573233ollar10
573215opplevingsrikt11
573180opuslista1
573230orkesterkultur1
573231orkesterlitteratur1
573227orkesterstemmer1
573242overarbeida3
573221parallelen1
573252revitaliseringa10
573243samrå23
573224sceneoppsetjing2
573181serkjenner3
573211sernorske14
573253sjåvinist1
573197sjøfartens2
573193slåtter15
573194solostemme1
573223songsolistar16
573232spegelglasruter2
573236tilskjipa1
573212tonefargane1
573222tonekunstar1
573248tonesmia1
573210tonestykke5
573175toneunivers1
573184toneverkstaden1
573206tøilet5
573191uforfalsket4
573201utforminger1
573235uttrykksglede2
573217våroffer1
573182ætterøter3