Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Folkedanning og folkestyre

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-19

Av i alt 466 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572976antidemokratisk10
572997arbeidarreisning1
572995avradikalisering13
572953bedehuskristendom1
572962behavioristiske6
572951byggmeistrane8
572950bygningsarbeidararane1
572947bygslar4
572952constitutionalism1
572986danningsmedium1
572981demokratirørslene1
572946domenejord1
573008eigenuttrykket1
572977embetsmannseliten7
572983embetsmannssonen6
572949folkedannar1
572945folkedanning9
572956folkedanningsprosjektet1
572971folkedanningstanken5
573000folkedanningstradisjonen5
572958formidlingsinstitusjonen1
572954forskansingar1
572980forskansingsideologi1
573013handlingsideologen1
572961handlingsideologiar1
573014hovmo2
572970identitetsmotivet1
572966identitetsuttrykket1
572999integrasjonsprosjektet1
572967intelligenzkretsen1
573010klasseutjamning1
572964kristviks2
573004kulturidealistiske1
573001kulturliberale2
572972kulturstaat1
572974kulturstat2
572975kulturstaten3
572979kulturstatsprosjektet1
572990landsgymnasa55
572987lærarseminara16
573011lærarstand24
572994moderniseringsagentar1
572993moderniseringsmotstandarar1
572960motelitane1
572978motelite2
572984motsetnadstid1
572998målspørsmål27
573007naturalisere3
573009naturleggjere1
572955nøkkelinstitusjonen3
573002opplysningtradisjonen1
572969oppvaagningstid1
572973rechtsstaat1
572988rekrutteringsanstaltar1
572959sentrumselitane1
572996sentrumseliten1
572982skolereformatoren1
573015statskontoret2
573006statsskeptisk1
573016stui4
572992symboltungt2
572957synlegare12
572985treningsarena11
572948utmarksjord1
573012velferdskulturen2
573018velferdsomgrepet1
572989venstrerørsla30