Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Oslo, mitt Oslo!

Norheim, Jørgen

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-28

Av i alt 705 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572226attreiste2
572191bondebyen1
572235bustadrådmannen1
572231bustadutstillinga1
572201byjubileumskomitear1
572190børsbaronar2
572204daterast42
572206dateringsrekkja1
572288dateringsrekkje1
572252exellence4
572193fattigfine1
572197festande6
572199formidlingskunsten1
572216fredskeisar1
572220fredskeisaren1
572217fredskeiser1
572228friluftslivsby1
572209førarkult2
572229føregangsby3
572230føregangsbyen3
572194gammaldanna1
572293gammalurbane1
572299gladiatorleikar3
572269hundreårsjubilea2
572219huskatteigarar1
572273hyperdemokratisk1
572295industriarbeidarstøv1
572300innevarslar3
572224institusjonsbyggjande2
572276jernbanespora7
572200jubileumsdirektør1
572294jubileumsdirektøren1
572302jubileumsetat2
572253jubileumskomiteen17
572272jubileumsleiinga1
572223keisarrika4
572198klovnehatt1
572291komplementet8
572278konteinartrafikk1
572259kontrastenes2
572244kvantifiserbare5
572214königgrätz1
572250logoprogram1
572260maktinstitusjonene1
572289maktutspel1
572285mariakyrkjeruinane1
572257massesamlinga1
572274mellomalderfestivalen2
572282mentalitetsendringa4
572249merkevarejungelen1
572271milestolpane3
572254motiveringspsykologien1
572279motorvegbruene1
572238mønsterby5
572203nydatere1
572290nytingsliv1
572264olsokspel8
572188oppkomlingsbyen1
572248opplevingsprodukt12
572262opplevingsturisme24
572246osloborgerne1
572292parallellaksjon1
572215parallellaksjonen3
572234pionerby1
572189plankeadel3
572251profileringsproduktet1
572227reformivrig1
572258rekordenes1
572283reservasjonslause3
572298ridekonkurransar2
572218riksforbundet5
572301riksjubileum1
572192romerikingar1
572266rundbordssamtalar1
572213salutterte3
572236sjukehusrådmannen1
572232skuleutstillinga1
572205slingringsmon10
572237sosialrådmannen1
572284sportsstemnet1
572210stalinkulten1
572296statsjubileet1
572208statsskikkar2
572245suksesskriterium9
572256temaperiodar1
572242texaco34
572195tigerjubileet1
572211topplua6
572275trafikkmaskina3
572202tusenårsjubilanten1
572286tverreligiøs7
572287underhaldningsmaskina1
572255underhaldningssamfunn1
572207utalige2
572222verdensøsterriksk1
572277verdsøkonomiens2
572243vevsida7