Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Holl deg, "frelser" og "forsoner"

Nilssen, Olaug

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-29

Av i alt 756 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572135audmjukheit6
572167augaene2
572102avfeiad1
572127avslutningsliturgien1
572072bedrøvet22
572141bitrokkar1
572149bleivart3
572077blodskyld3
572128brosjyrenebrosjyrane1
572111bunadspynta2
572118bykyrkja3
572121bøsseberaren3
572137deèt1
572083dårligleg1
572170enevald5
572140falmle1
572104falsifiserbar2
572093ffrelsesarmeèen1
572079flisespikkande3
572153forlegent6
572169formiddagar2
572131formiddagsbøn1
572074forsaker2
572177forsakinga7
572069forsoner7
572175forteljle1
572081frafrå8
572126frasear1
572164frelsarens20
572090frelsesarmeèen1
572095frelsesarmèen3
572123geniforklaring1
572124ggrundtvigsk1
572132giftarmålskandidatar1
572152gjegi1
572119glisnare8
572106godtbefinnande1
572162hjerteglød1
572073hjertegløden3
572144hjerteklapp7
572092hovudvokabular1
572161hyllingsrop2
572075hårdhet1
572117høyrdte1
572154idèane3
572145inderligleg1
572172inderliglege1
572134inderliglegheit1
572150inderligleghetenita1
572113kafèborda1
572179kaféèbordet1
572114klagesangar1
572120kollektena1
572163krevdkravd1
572115kvardagsungdom2
572148kyrierop1
572080laurdagsbilaget2
572139laurdagsvanane1
572147lovsanglovsong1
572178lygelove1
572088mediuma10
572094medmenneskelegheit6
572097medmenneskelig3
572142melodiden1
572176mime38
572105mitdet1
572136mmeir1
572151månadear1
572086nangijali1
572107opposisjonssvoltne1
572125oppsterømde1
572133ordentligleg1
572091organisiasjonen1
572129orgelkonsertar5
572173overgivelseninga1
572174påskegudstenesta1
572071rosenkrans4
572122salmesangsalmesong1
572166sangensongen2
572157sangsong3
572099sangstemma1
572085skorpan1
572116spurdte1
572084spørrespørje1
572110ssing1
572171straksfrelste1
572168strekteakk1
572130studentorganisiasjonane1
572112studenttilveret1
572160syngast13
572146toa5
572070torner5
572103trangsynt7
572100trusvedkjennande1
572109tten3
572076tvette5
572155ungdomsritualet1
572101utsegnetalelsane1
572158vedkjente37
572096verdslige12
572082vertblir1
572138vertebli1
572165vundene1