Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Kommentar frå NORAD

Strand, Tove

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-27

Av i alt 159 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
571576energisamarbeid9
571583folkeligleg1
571580gjeldarbeide1
571575infrastrukturutbygging13
571581kapasitetsbygging45
571570konfliktførebygging22
571567mbekis2
571566nepad49
571571reformaer1
571573rregionalte1
571574sadc18
571578subsidar1
571577utfordfring1
571572utviklingssamarbeidet32