Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Hans Fredrik Dahl på flukt frå seg sjølv

Langdal, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-09-01

Av i alt 421 ordformer var 51 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570228domsarbeid1
570205eksekutivmakt1
570193falks6
570232fanfarer10
570190hfds1
570216historierevisjonismens2
570185historierevisjonistisk2
570200historierevisjonistiske4
570195hordeinstinktet1
570206hovudankemålet1
570192håndgripelige4
570184ideologienes5
570207ideologiers1
570201kongedyrkinga1
570233konsulentnivå1
570211landssviksakene1
570203malstrømmen5
570210medlemstilsiget1
570231mistenkjeleggjer5
570223nerbøviks4
570227norskdomsformål1
570225norskdomsideologi1
570226norskdomsideologien3
570230nynorskhatar4
570224nynorskrørsle3
570214organisasjonskamp1
570189parafrasane2
570191parafrasen5
570219quislingeriet1
570196rasens3
570217relativistiske3
570182resymere3
570220sabotasjegruppe2
570198sinnsstruktur1
570204statsordning4
570222straumdraget27
570208trekkande9
570197uforanderlig7
570188vrangdal1
570215våpnenes1