Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: "Den fascitiske farsott"

Johansen, Karl Egil

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-28

Av i alt 1159 ordformer var 168 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
569521altomfattende5
569558antende1
569482antiintellektualisme4
569479antinazisme1
569455antisosialist3
569582antityske3
569468arbeidarpartiavisa2
569509ariarparagrafen1
569593avisande1
569572aviskommentarane1
569456avistema1
569508bekennende1
569454bergensavis3
569435bergensavisene12
569451bergensaviser3
569444blatt7
569464blitthadde1
569587blittvorte2
569452brochmannianarane1
569581dampskipsruter8
569524degenerasjonens1
569483diktaturets5
569568dressmagasinet1
569539dugstad70
569546efterfølger4
569488efterligninger1
569566eidenbom1
569442eindruck1
569552ekspansjonsplanar1
569597emissærane20
569439emneinndeling1
569537endsi1
569487erfaringaner1
569533fascistavis1
569462fascistene2
569571fascister1
569453fjordaposten4
569459formuleringssterke1
569522fratas27
569556fredsgarantier1
569562fredsmakerne1
569578fredstilbod3
569481fremmarsj12
569449frisinnaede1
569583frisinnedea1
569554ganggong1
569570godseiere1
569529grenseregulering9
569436haer14
569485handlingsdrift2
569493hedenskapet6
569511henrikssen1
569592høgreavisene8
569460industriherrar6
569536indvende4
569569innflytelsessfære2
569516intrigespelet4
569466jordbunnen2
569476jødeforfølgelser1
569564jødekapitalister1
569596kinamisjonen29
569478klasseanalyse4
569565klæsjøder1
569577krigsbrannstiftere1
569494krigsøiemed1
569490kristendomsform3
569574kroket35
569517kvasivitskaplege2
569550lauhn2
569496lekmannsføraren2
569595lesaraner1
569441liest1
569563lineal2
569584listeforbund2
569477lovnadener1
569557lunten2
569472løgnkilder1
569560maktbegjær4
569514malersvenn1
569586meiningsdaning1
569540militærkaptein5
569594motstandsavisa1
569461narrifass1
569520nasjonalsosialisme7
569443nationalsozialistisches1
569475nazibarbariets1
569545nazidiktatur1
569505nazimotstandar1
569526nazirørsla3
569532nazivennleg2
569573nazivennlege3
569601nedrakking15
569503niemöller5
569506niemøller2
569531nokaon1
569440norgegs5
569534omstendighetene95
569588opinionsskaparar3
569549opnådd4
569542oppløysningstendensane1
569544oprydning1
569438osloaviser8
569501oslomannen14
569486parallellføringa2
569507pfarrernotbund1
569500presseavdeling1
569502privatmann45
569567rabinowitz2
569519races58
569602rangsynte1
569515rikskanslarstillinga1
569547rikskansler2
569528röhm2
569603sanningskjelde2
569535schuschnigg1
569523selvbestemmelserett1
569525sinnssyke7
569469skruppelløshet1
569458sosialistavisene2
569518stammes3
569471stinkende6
569541streikebrytarorganisasjonen1
569527telegramstoff2
569585tillagdt1
569579tjenestemennene20
569561tyskvennlege6
569510ubeherskede1
569463ulivssår14
569499utanriksmedarbeidar7
569448utbrytarpartiet1
569538utfoldet8
569543utrensning1
569559uutslukkelige1
569437valakers2
569555valdspolitikarane1
569450vestlandsaviser2
569590vidtom1
569465villede5
569484voldshandlinger44
569513østerrikske164