Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: "Likfunn"-eit makabert lån!

Hansen, Halvdan Magnus

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-18

Av i alt 313 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
568371bekjæmpelse4
568381blomeblad9
568387dugur1
568391dævlen2
568382dødsheimens1
568368elskhugsleik4
568384etle7
568363feststemt16
568365fjordbygdene71
568392flyi17
568393frauevatn1
568373gunleikson5
568394heilagåndi1
568386heilegraut1
568361helgefesten1
568376hjartekrær1
568388hjartetæger1
568385isgrøn2
568367kyrkjegardshistoria2
568396københavnaren1
568360laurdagspizzaen3
568377mogje2
568369mondænnt1
568366nyoppkasta3
568379nækte25
568374sjugur900
568375sjæledjupni1
568380sorgis1
568362studentkjøkkenet1
568372usædelig7
568389vanvetsvegjer1
568370vigilia9
568383ylrøyk3
568378ørvillas1