Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Postmodernistisk tvisyn

Gujord, Heming

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-08

Av i alt 1971 ordformer var 309 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
566703aesthetics2
566889aftenlandets1
566786agonistisk2
566793agonistiske2
566813already6
566730anonymiserande7
566948answering1
566927antihumanisme1
566832antisymbolisme2
566836antisymbolistiske1
566890apokalyptikk3
566757architecture10
566727arkitekturhistorikaren2
566861attityderelativisme1
566693avantgardistane5
566804barnett12
566697begrænses2
566960bergensia2
566875betonghagen1
566750boga54
566728bustadkvartal2
566673byteverdien6
566754coding1
566719collectively1
566755combination3
566758communicate2
566759concerned10
566775connected2
566718consensus25
566710consistency2
566708contents2
566761continuation1
566711continues8
566811cultivated1
566952datterskapet1
566752define4
566924dekonstruksjonisme1
566894dekonstruksjonistisk2
566858delegetimert1
566717denies3
566912dernisme1
566901desillusjonister1
566839digerud6
566878diktningens6
566885discontinuity1
566784diskrepansen8
566933dobbelkoding1
566932dobbelkodingen1
566883dobbelkommunikasjonskriteriet1
566760dobbelkommuniserande2
566677dreiepunkt2
566947dänemarks1
566736effektiviseringsstrategiane1
566746eklektisisme6
566925eklektisme2
566934embarrasing1
566723enjoy9
566655erhøgskulelektor1
566953erkendelse1
566864fallossentriske1
566884fetish2
566914fiksjonstrekk1
566892filosofitidsskriftet1
566738finansmetropolane1
566931forførelsen11
566794formeksperimentator1
566801formeksperimenterande1
566790formeksperimentering1
566725formeksperimentet2
566803forstummar3
566916fraktale2
566857frigjeringsstrategi4
566936fundamentally1
566873førmodernistiske1
566684førstestrofa1
566954generationsantologi1
566695genkende1
566895gravalvorlikar1
566660historiefilosofen2
566767holism3
566815hovudfigur10
566835hovudtropen1
566807hvidbog1
566792ihab2
566724impart1
566672informasjonsspråket1
566739innfrosne2
566749jakstein2
566659jencks57
566779jencks´1
566888jomfruferda1
566951juhl13
566654kafégjesten4
566656kaféordskiftet1
566765kaosteoriar1
566785kermode5
566796kermodes1
566748kitschy2
566733kjerneomgrepa1
566845klassestempel1
566946klassizistischen1
566810knebel3
566907kombinasjonspoetikk1
566829konkretismens1
566847kraftformuleringa1
566816kriminalforteljing4
566747kritikararar1
566957kulturdebat1
566674kunnskapsindustrien5
566671kunnskapsobjektet1
566678kunstfilosofi4
566846kunstideologien1
566917kvanteholismen1
566920kvanteholistiske1
566893lettvintheter2
566679longinus3
566870lusalønn3
566669lyotards13
566882lyrikklesar1
566812madly2
566843massebyggeriene1
566734materials6
566918mediafokuserte3
566961medierevolusjon2
566666medierøynda1
566668metaforteljing5
566670metaforteljingane2
566667metaforteljingar2
566676metaforteljingas1
566777modernismar2
566788modernismeagonistisk1
566842modernitetskonstruksjon1
566742modernitetstenkjaren1
566863mordatter2
566741motreformasjon3
566844myhres17
566956naturvidenskaben1
566880nerdrumkunst1
566900nihilister3
566862nittitalslitteratur1
566872nittitalslyrikk1
566898nittitalspoetikken1
566942nittåra2
566699nonfigurativ12
566959nordica5
566706nostalgic1
566874nylonroser2
566686nævnes34
566665omgrepsforvirringa2
566664omgrepsleverandørane2
566853paradisdrøm1
566866pilts1
566865pompel32
566662postindustriell3
566714postmodern6
566949postmodernism4
566778postmodernismar1
566930postmodernistene1
566840postmodernists2
566943postscript1
566722presentations1
566919pribram1
566770proclamation2
566834profilmodernismen1
566818profilmodernistane3
566848profilopprøret1
566745proper9
566740prosjektør5
566868publikumsfriar3
566732puristdoktrinane1
566716puts2
566886radical5
566871ramp30
566709recognisable1
566768reductive1
566687rigeste4
566823robes1
566937romanteorien1
566841romsås27
566805rothko4
566909saboterende1
566675samfunnsanalytiske2
566751samfunnskrinsar2
566694sammenbrud2
566926sammenstillinger2
566721searches1
566737seinkapitalismen14
566783seinmodernisme11
566824seinmodernist3
566821seinmodernisten3
566820seinmodernistiske6
566902selvironikere1
566887skipsorkestret1
566798skyttergravskrig4
566881slankesjuke1
566744smakskulturar1
566713solace21
566814solution33
566869songene4
566910språkeksperimenter1
566837sst89
566657statsministerskiftet1
566735straightforwardness1
566905ståstedet2
566731støvskyene6
566867svingdører7
566945synsvinkler2
566860systemdiktarane1
566903sønderslått2
566802tausare1
566756techniques8
566923tekststad3
566791tendensnihilistisk1
566928teoriene15
566769thus14
566941tradisjonsberar20
566762transcendence1
566859tredjefasemodernistane1
566825tredjefasemodernistar1
566726tverrbeint1
566827uimotseielege3
566663umodent23
566720unattainable1
566877ungdomsproblematikk1
566707unpresentable3
566691urteilskraft4
566688uudsigelige2
566661verdsomgripande1
566712viewer3
566958vinterdikt1
566921wergelandbøkene2
566822wrapped1
566906årsakssammenhenger3
566897åttitalspoetikken1
566922åttitalsprogram1