Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Natur, livsprosessar og det moderne samfunnet

Gjerdåker, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-07

Av i alt 1148 ordformer var 126 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
566505anding13
566595antibiotiske8
566607apparatmiljøet1
566491artsreduksjonar1
566562atomistiske5
566590attendekopling1
566572basismatvarer7
566518blomeenger1
566570bruksvitskap1
566606byfiendtleg1
566540chardin1
566580dekomposisjon1
566514diskontinuerleg13
566525duration1
566563einskapsfilosofi1
566589einskilddelane4
566527elán1
566526evolusjonsprosessen4
566515feilvenlege1
566574fengselsgitteret1
566490forkrøplingsvekst1
566483forstkandidat5
566487forsvarstrådar1
566599forvaltaroppdraget3
566604gentekniske1
566594griskskapskultur1
566601havesykje5
566584heilskapsperspektivet6
566534heraklit6
566488humanøkologiske3
566549huxley30
566564ikkjevaldsaksjonar1
566587informasjonsstraumar2
566500internalisera1
566603jordarbeiding21
566489jordomspennande1
566508kvalitetsplan4
566484livsmangfald4
566482livsprosessar8
566507livssamfunnet1
566485livssystemet1
566495lysesløkking1
566573lækjevitskapen2
566552mammondyrking4
566522metronom2
566504metronomisk1
566499mikroprosessar1
566492miljøendringane6
566546miljøetikk1
566535miljøetisk1
566501miljøkostnader16
566498mismen1
566533naturfilosofane3
566548naturøyding2
566520nullstillast5
566571overutrusting1
566537platonikarane1
566585prissetjast2
566541prosessfilosofi1
566608prosessorientering1
566509pseudoverdiar1
566516recessivitet1
566521repeterast7
566583ressursrovdrift1
566494ressurssparing1
566597ressursøydande5
566547rettsomgrepet1
566598rettsstode4
566567samarbeidsevna6
566538sansefenomen1
566586sansekvalitetar2
566569sbs68
566600sektorvis13
566493spekulasjonskapitalen1
566588standardteori1
566530styringssenter1
566512styringssentral1
566529styringssentrum1
566578techne1
566539teilhard1
566523tidsforståinga2
566510tivolieffekt1
566555totalengasjement1
566593urbefolkningsgrupper2
566596ureiningane4
566517utviklingsvegane2
566502vareprisane16
566592verdivurderingar26
566513vidareformidlar17
566551økofilosof1
566556økofilosofien11
566553økofilosofisk6
566486økokrisa8