Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Den gode mor og det trange moderskapet

Danielsen, Hilde m.fl.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-18

Av i alt 446 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
566076barnehagehelvete1
566090barneomsorga8
566099barnepsykologen8
566097brembeck3
566080elsking6
566118enslighet1
566116etnologiska1
566103faderskapet1
566115familj3
566072fantasimora1
566074fantasimødrer1
566102foreldreskapet17
566085fridomsmyten1
566084frigjeringsprosjekta1
566096funksjonsdelte1
566093gillis4
566100gruda31
566073heimebakte11
566081hovudmantraet1
566095husmoridentiteten1
566092husmorperioden2
566079karrierestiging1
566111kategoriserte16
566086kulturvitskaplege1
566091kvammes29
566094likestillingsideal4
566113lunggren1
566114lövkrina1
566109moderskapsideal1
566089morsideal2
566105omsorgsetikk1
566106omsorgsomgrep1
566107omsorgspraksis2
566117peppermøen1
566082polemiserande2
566083reproduksjonsteknologien1
566078scenarium8
566112sjølvabsorberande1
566104sjølvreflektert1
566077trendromanar1
566108ukjønna5
566088utåleleg20
566087utålelege13