Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: «Ikkje tilstrekkeleg vekt til liv»

Hverven, Tom Egil

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-19

Av i alt 1579 ordformer var 163 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
543538adornos7
543541aksentuerer3
543587anonyma2
543560asles6
543434avmaktens2
543561avsidesliggjende1
543581bergensprosjektet2
543516bilsetet7
543464blicken1
543556brytingane6
543537bølgjeaktige1
543499bølgjerørslene2
543442compare1
543542diskontinuitet4
543532disseminasjonen1
543491désastre1
543505eksistensfilosofisk1
543444erindringsdagen1
543425eternal16
543576formørkande2
543526forrykte15
543443forsvinningsdagen1
543550fossesk1
543519framstellingsform1
543518framstellingsforma1
543535fredheilag1
543553frenesien1
543473frånvaro1
543470fullständigt2
543507följd2
543471fönsterrutan1
543455föreställ2
543457gardinen2
543485glädje7
543437gyldigheitssfærar2
543445harmoniserer22
543488hjälp6
543568hjärtat4
543484hjärtslitande1
543490hädanefter6
543531ichthys1
543431interessantaste3
543502intetheten1
543456isär1
543539kontradiksjonar3
543572kristerson2
543472krossats1
543536kultusen6
543528kunstnarportretta1
543480känsla2
543461lekplats1
543585leseforeningens1
543548litteraturfenomenologiske1
543546litteraturteoretiske4
543427lives45
543467ljus12
543481lycka2
543465lyftas1
543497lämnar1
543463långsamt2
543447meiningssamanhengen2
543446meistertolkarane1
543466moln1
543588märkligt1
543525målarbroren1
543495namnlöst1
543557nervesentrum1
543574nytidas1
543509någonsinn1
543527olines1
543482omedelbart5
543478oväntade1
543479oändliga1
543493oåterkalleligt1
543432pjäsförfattere1
543498plånar1
543529polke1
543500produksjonsvilkåra8
543513påsporing1
543506reduktiv1
543438repetisjonstvangen1
543494rörelse1
543475samman12
543451scen6
543565sennepsfrøet3
543453sentida1
543469siktlösa1
543571självet1
543441sjølvmorda15
543474smälter1
543429sonette1
543468sparsamma1
543552stakkatoen1
543489strömmen4
543555stuelands1
543476svindlande1
543570särdrag1
543448teh1
543540tekstformalistiske1
543428thee10
543510tillräckligt2
543458träden5
543477träder2
543462tröttnar1
543487tårars1
543492uppfattar2
543454upphört1
543450ursprunglig2
543569ursprungligt1
543578utv73
543562vassbord7
543522vidmes2
543534viinga3
543459vinterdräkt1
543486vittna1
543511väckt1
543508väckts1
543460väggen1
543496väller1
543533widmen1
543517ymtet10
543483överväldigar1